Runtime GetDataBack 4.33 คือ สุดยอดโปรแกรมเป็นกู้คืนข้อมูลสำหรับ Harddisk แบบ NTFS และแบบ FAT32 จากค่าย Runtime GetDataBack ซึ่งรองรับการกู้ข้อมูลได้หลายรูปแบบ และสามารถกู้ข้อมูลที่สูญหายจากการ Format หรือ fdisk หรือ ความผิดพลาดของ Software หรือ Harddisk ที่มีปัญหา หรือ เสียหายจากการโจมตีของ Virus ข้อมูลทุกอย่างจะสามารถคืนกลับคืนมาได้

*GetDataBack For FAT เป็นโปรแกรมกู้คืนข้อมูลสำหรับ Harddisk แบบ FAT32 สำหรับ FlashDrive หรือ Memory Card ต่างๆ ดังนั้นหากข้อมูลในไดรฟ์เหล่านี้หาย ให้เลือกโปรแกรมนี้เลยครับ

* GetDataBack For NTFS เป็นโปรแกรมกู้คืนข้อมูลสำหรับ Harddisk แบบ NTFS เท่านั้นครับวิธีดาวน์โหลด


ติดตามผลงาน

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...